Jurering en prijzen

Jury

De jury van de Hundertwasser aan Zee wedstrijd zal bestaan uit:

Jury rapport

 De jury vond de vele ingezonden ontwerpen en ideeën, geïnspireerd op het werk en de filosofie van Hundertwasser zeer verrassend.
Een ieder is op zijn of haar manier creatief omgegaan met de vraagstelling.
De jury heeft bij de beoordeling van de plannen zich niet laten leiden of het wel of niet te realiseren is, maar heeft zich vooral geconcentreerd op de originaliteit en vernieuwende aspecten op het werk van Hundertwasser.
Zo waren er ontwerpen, die te weinig vernieuwende oplossingen lieten zien in relatie tot Hundertwasser, ondanks getuigend van de nodige creativiteit.
Ook zijn er ontwerpen en ideeën die teveel voor de hand liggend zijn, waardoor ze niet tot een wezenlijke nieuwe bijdrage komen.
Het viel de jury verder op dat er ontwerpen zijn die in principe niet zoveel met Scheveningen te maken hebben, maar elders in het land van toepassing kunnen zijn.

Elk jury-lid heeft afzonderlijk van elkaar alle ingezonden stukken
“beoordeeld” en heeft een voorkeur van tien projecten op papier gezet.
Bij het weer bij elkaar komen van de jury is er gekeken welke projecten bij de vier juryleden de meeste stemmen kreeg.
Er waren projecten bij waarvan 3 van de 4 juryleden enthousiast over waren, of soms maar 2.

Bij 1 project waren alle 4 de jury leden unaniem het met elkaar over eens dat dit zowel qua originaliteit als wat betreft de realiseerbaar het winnende ontwerp is: de Harbour Houses.

Zoals Hundertwasser “lelijke” gebouwen transformeerde naar gerealiseerde “sprookjesachtige” gebouwen heeft het winnende ontwerp vernieuwende raakvlakken met de ideeën van Hundertwasser.
“Lelijke” abstracte containers, kenmerkend voor de havens van Scheveningen, op een poëtische wijze transformerend naar een nieuwe gebruiks-bestemming, de vrije speelse stapeling van deze boxen, de vele kleuren, het toepassen van groen en de techniek van zonnepanelen, draagt vele mogelijkheden in zich om er een mooi project van te maken.
Om maar in de geest van Hundertwasser te spreken.
“Het is niet zo moeilijk om iets wat “lelijk” is te verafschuwen of af te breken, de opgave ligt vooral in de oplossing om onze omgeving zo te transformeren tot een niveau waar we blij en gelukkig van kunnen worden”

Bij een goede verdere uitwerking van de Harbour Houses wordt de rechte lijn van deze containers op een bijzondere wijze doorbroken………….
Het getuigt ook van enige mate van anarchisme waarmee het een verbinding aangaat met de filosofie van Hundertwasser. In de geest van Hundertwasser nodigt het project ook uit tot betrokkenheid van burgers en verschillende partners, waarbij het mogelijk is om mensen direct bij de leefomgeving te betrekken.

Het is geen copie van Hundertwasser, maar een eigentijdse creatieve inspiratie bron voor het karakteristieke van Scheveningen en de gebruikers.

De Jury

Prijzen

Er zijn drie prijzen:

  1. 100H2O aan Zee prijs; €2.000,- mede beschikbaar gesteld door de Rabobank regio Den Haag, wordt door de Stichting Hundertwasser aan Zee uitgereikt aan de inzender conform het oordeel van de jury in aanmerking genomen de visie, originaliteit, verbeeldingskracht en toepassing van het thema “Hundertwasser” in relatie tot het werk.
  2. Gemeenteprijs Den Haag; beschikbaar gesteld door de Gemeente Den Haag. Deze wordt uitgereikt namens Boudewijn Revis, wethouder BSKB (Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte) van de Gemeente Den Haag aan de inzender conform het oordeel van de jury in aanmerking genomen de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de idee voor verbetering, verfraaiing en vergroening van de kust van Scheveningen. De prijs wordt uitgereikt met het oog op het verder uitwerken van de inzending door de winnaar van deze prijs.
  3. Publieksprijs; De Stichting Hundertwasser aan Zee verloot onder de bezoekers die op het door de toeschouwers meest verkozen werk hebben gestemd, een bedrag van €250,- om te besteden voor de aanschaf van een werk bij de deelnemer van de door het publiek als beste verkozen inzending.